Tại sao phải xây dựng thói quen làm việc theo kế hoạch

Chào bạn Gần đây chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan

Chào bạn

Gần đây chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi 3T rằng. Tại sao cần phải xây dựng thói quen làm việc theo kế hoạch. Đây là một câu hỏi mà 3T thấy vô cùng hay, nhất là những bạn trẻ, học sinh, sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường là những đối tượng cần ý thức việc lập kế hoạch hơn bao giờ hết. Bản thân 3T đã từng phải trả giá cho sự ngu dốt, làm việc theo cảm xúc của mình, nếu bạn cũng từng giống 3T là làm việc thiếu kế hoạch, hứng thì làm, thích thì làm, chán thì bỏ…Đây là một thói quen vô cùng xấu vì thiếu kế hoạch, là bạn đang bị rơi vào bẫy của người khác 

Share on facebook
Chia sẻ lên facebook
Share on twitter
Chia sẻ lên Twitter
Share on linkedin
Chia sẻ lên linkedin
Share on email
Chia sẻ qua email
Share on print
Print

Table of Contents