Hướng dẫn tạo Biolink miễn phí trên Tiktok và Instagram

Khái niệm Biolink là gì? BioLink ra đời bởi thực tế không thể chèn nhiều hơn 01 liên kết trên mạng xã hội. Khác hoàn toàn với Facebook, một tài khoản được cho phép rất nhiều link trong phần tiểu sử (Profile). Do đó, điều này đã gây ra những hạn chế đối với những […]